KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Một năm học mới được bắt đầu bằng một Lễ Khai Giảng thật đặc biệt…

 

Tất cả GV thực hiện mang khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau